Bel ons

0184-412788

Mail ons

[email protected]

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Bij de Hand heeft een vaste plek binnen de reformatorische Johannes Calvijnschool. Bij de Hand biedt kinderen de mogelijkheid zich op diverse terreinen te ontwikkelen in combinatie met het omgaan met leeftijdgenootjes. Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen die aansluit op de opvoeding en geloofsovertuiging van thuis. De pedagogisch medewerkers onderschrijven de reformatorische identiteit van de Johannes Calvijnschool.

Naast de dagelijkse activiteiten besteden we op een speelse manier aandacht aan taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast zijn het samen bidden, danken, zingen en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel wezenlijke onderdelen van de dag. Er wordt gewerkt aan de hand van een VVE-programma waarbij rekening wordt gehouden met de reformatorische identiteit van de school. Door spelend te leren en lerend te spelen worden kinderen goed voorbereid op de overgang naar de reformatorische basisschool.

Wasko en de Johannes Calvijnschool werken nauw samen bij het bepalen van de inhoud van het programma, de doorgaande lijn naar de basisschool en bij het aannemen van personeel.

Openingstijden

Peuterspeelzaal Bij de Hand is geopend van maandag tot en met vrijdag.
De openingstijden zijn:

ma-ochtend + vrij-ochtend
ma-middag + wo-ochtend
di-ochtend + do-middag
di-middag + do-ochtend

ochtend: 08:15 - 12:15 uur m.u.v. vrijdag: 08:15 - 10:45 uur

middag: 13:15 - 15:45 uur

VVE-tijden:

ma + do: 08:15 - 13:00

di: 13:15 - 15:45

vr: 08:15 - 12:15

 

Tussen 08.15 – 08.30 uur & 13.15 – 13.30 uur verwachten we dat uw kind wordt gebracht.

Tussen 12.00 – 12.15 uur & 15.30 – 15.45 uur verwachten we dat uw kind wordt opgehaald.

Wanneer u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal, kunt u kiezen uit de volgende combinaties van dagdelen:

  • maandagmorgen & vrijdagmorgen
  • maandagmiddag & woensdagmorgen
  • dinsdagmorgen & donderdagmiddag
  • dinsdagmiddag & donderdagmorgen

Vanwege een eventuele wachtlijst is het van belang uw kind tijdig aan te melden.

Tarieven

De gemeente Sliedrecht beoogt een goed ontwikkelingsgericht aanbod om alle kinderen, maar vooral de kwetsbare doelgroepkinderen die extra aandacht nodig hebben, een goede startpositie te geven op het moment dat zij op vierjarige leeftijd instromen in het basisonderwijs.

Door de harmonisatie in 2015 valt peuteropvang nu onder de wet kinderopvang. Daardoor is ook de financiering gewijzigd. Voorheen betaalden ouders een ouderbijdrage voor een peuterspeelzaal. Nu betaalt u rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie en vraagt u kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (bijvoorbeeld gezinnen met een kostwinnersmodel of ouders met een uitkering) blijft de gemeente de opvang financieren en betalen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage. Voor een overzicht van de tarieven verwijzen wij u naar de website van Wasko. Op www.toeslagen.nl kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Komt u daar niet helemaal uit? Wasko helpt u graag met de aanvraag of een proefberekening.

Meer informatie

Stichting Wasko
Telefoonnummer: 078 – 615 71 65 (keuzenummer 1)
Website: www.wasko.nl
E-mailadres: [email protected]