Bel ons

0184-412788

Mail ons

[email protected]

Bestuur en toezicht

De Johannes Calvijnschool heeft een schoolvereniging, waaruit het bestuur van onze school wordt gekozen. Namens de leden van de schoolvereniging is het bestuur eindverantwoordelijk voor de totale schoolorganisatie. Het bestuur bestaat voornamelijk uit ouders die zelf kinderen op onze school hebben en vrijwillig hun kennis en expertise inzetten voor de school. Op deze manier tonen ze hun betrokkenheid bij het onderwijs van hun kind en van alle kinderen op onze school.

In de dagelijkse praktijk heeft het bestuur het besturen van de schoolorganisatie opgedragen aan de schoolleiding van de school. Wel houdt het bestuur intern toezicht op alles wat er in de school gebeurt en daarom is het belangrijk dat de structuur van de school helder en transparant is. Wat betreft het nemen van besluitvoeren en het uitvoeren van taken die nauw samenhangen met de grondslag van de schoolorganisatie, is het bestuur wel nauw betrokken. Een voorbeeld daarvan is het benoemen van personeel. Zo handelt het bestuur in de lijn van de Code van goed bestuur, die verplicht is gesteld voor het basisonderwijs.

De gebieden waarop het bestuur toezicht houdt bestaan uit de volgende kerngebieden: Identiteit, pedagogiek, didactiek, personeel & organisatie, financiën en beheer van bezittingen en gebouwen. Daarbij staat steeds de vraag centraal of de directie van de school de goede doelstellingen formuleert en die behaalt. Nog een belangrijke vraag is of er op een goede manier invulling wordt gegeven aan ontwikkelingen binnen en buiten de school, of er een goede besluitvorming is en of er wel draagvlak is voor de genomen besluiten. Op de ledenvergadering legt het bestuur ieder jaar verantwoording af over het gevoerde beleid en het toezicht daarop.

Dagelijks Bestuur 
Dhr. mr. D.J. de Haan, Voorzitter[email protected]
Dhr. J. Kok, Secretaris[email protected]
Dhr. P. Alblas RA, Penningmeester[email protected]
Algemeen Bestuur 
Dhr. J. de Besten[email protected]
Dhr. L. Dieleman[email protected]
Dhr. J. Koppelaar[email protected]
Dhr. M.E. van de Water[email protected]