Kies een groep

Johannes Calvijnschool Sliedrecht

Direct regelen

Identiteit


Onze school heeft als motto: Vanuit Gods Woord, gericht op ieder kind! Dit betekent dat de Bijbel onze basis is, de leidraad voor ons leven en handelen en dat wij instemmen met de belijdenisgeschriften samengevat in de drie formulieren van enigheid. Wij hebben oog voor alle kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd en willen hen de weg wijzen naar God. Dat doen we met het gebed dat onze kinderen ‘hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren’ (Ps. 78:7).

God is onze Schepper en wij zijn geschapen om tot Zijn eer en in liefde tot elkaar te leven. Door de zonde kunnen we dit echter niet en leven we in een gebroken wereld. Maar de Heere wijst ons in Zijn Woord de weg tot verlossing in Zijn Zoon Jezus Christus. Alleen door het geloof in Hem kan ons hart en leven vernieuwd worden. Daarom verwachten we alles wat we nodig hebben in dit leven en voor de toekomst alleen van Hem!