Kies een groep

Johannes Calvijnschool Sliedrecht

Direct regelen

Vakantieverlof

Voor vakantie onder schooltijd geven we uitsluitend toestemming als uw kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één van beide ouders alleen buiten de schoolvakanties met u op vakantie kan gaan. Bij de verlofaanvraag moet u dan een werkgeversverklaring toevoegen waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt. Verder gelden hierbij de volgende voorwaarden:

 

  • Vanwege een eventuele bezwaarprocedure moet u de aanvraag ten minste acht weken van tevoren indienen bij de directeur, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.
  • De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan.
  • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

 

In bovenstaande gevallen mag de directeur uw kind eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat u toch een gezinsvakantie kunt hebben. Buiten deze omstandigheden is het wettelijk niet toegestaan om vrij te geven buiten de schoolvakanties.

Gegevens kind 1
Gegevens kind 2
Gegevens kind 3
Gegevens kind 4
Gegevens verlof
Upload een bestand